பரபரப்பு நிலையில் இடம்பெற்ற கூட்டமைப்பின் உறுப்பினர்கள் கூட்டம்!

Print tamilkin.com in இலங்கை

இலங்கையில் அரசியல் ரீதியாக ஏற்பட்டுள்ள பரபரப்பு நிலையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்று கூடிய கலந்துரையாடினர்.

இலங்கையில் தொங்கு நாடாளுமன்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஆதரவுடனே எந்தவொரு கட்சியும் ஆட்சி அமைக்க முடியும்.

இந்நிலையில் இன்றைய தினம் அவசரமாக கூடிய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பல்வேறு விடயங்கள் குறித்து கலந்துரையாடியுள்ளனர்.