மழை நீர் சூழ்ந்த கொழும்பு வீதிகள்

Print tamilkin.com in இலங்கை

நிலவும் மழையுடனான காலநிலை காரணமான கொழும்பின் பல பிரதான வீதிகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அதனடிப்படையில் வேட் பிளேஸ், தும்முல்லை, கிங்ஸ்லி வீதி, யூனியன் பிளேஸ் மற்றும் பேஸ்லைன் வீதி ஆகிய பிரதான வீதிகள் இவ்வாறு நீரில் மூழ்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இதனால் அப்பகுதிகளில் பாரிய வாகன நெரிசல் நிலவுவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது