பெரும்பான்மையை சவாலுக்குட்படுத்தியோர் வெள்ளி அதனை நிரூபிக்க வேண்டும்: சம்பிக

Print tamilkin.com in இலங்கை

நாடாளுமன்றத்தின் பெரும்பான்மையை சவாலுக்கு உட்படுத்தியவர்கள் வெள்ளிக்கிழமை அதனை நிரூபிக்க வேண்டும் என்றும் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையிலான அமைச்சரவை சட்டப்பூர்வமற்ற கலைக்கப்பட்ட ஒன்று என்பது உறுதிப்பட்ட விடயம் எனவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சம்பிக ரணவக்க தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பில் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் -

நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை எம்மிடம் காணப்படுகின்றது. எனவே நாடாளுமன்றத்தில் நியமிக்கப்படும் தெரிவுக்குழுவில் பெரும்பாண்மை எமக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையிலான புதிய அமைச்சரவை கலைக்கப்பட்டதாக சபாநாயகர் கரு கருஜயசூரிய கடந்த 15 ஆம் திகதி அறிவித்தார்.

இதனை சவாலுக்கு உட்படுத்தியவர்கள் எதிர்வரும் 23 ஆம் திகதி பெயர் மூலம் அல்லது இலத்திரனியல் வாக்கெடுப்பின் மூலம் பெரும்பான்மயை நிரூபிக்க வேண்டும். மேலும் அதனை நிலையியற்கட்டளைக்கேற்ப நிரூபிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.